Awit sa Bohol (Bohol Hymn)

share and show love
Awit sa Bohol

Yuta kong minahal, 
Hatag ni Bathala; 
Sa adlaw’g gabi-i, 
Taknang tanan 
Dinasig sa kinaiyahan 
Sa mga bayaning yutawhan 
Imong kalinaw gi-ampingan 
Lungsod sa bungtod nga matunhay 
Ug matam-is nga kinampay

Puti ang kabaybayunan 
Walog sa suba binisbisan 
Bahandi sa dagat ug kapatagan 
Gugma ang tuburan 
Sa kagawasan sa tanan 
Panalanginan ka 
Ihalad ko lawas ug kalag 
Sa mutya kong Bohol

No comments:

Post a Comment

THANK YOU!!!

comments