Students of 2014

share and show love

Kinder: Ma'am! pagpinaghalo po ba yung Surf at Tide bubula ?

Teacher: Oo naman parehas na panglaba yun eh...

Kinder: Ok po! (bumulong sa Classmate)

Tanga ni Ma'am nu?? Wala pa ngang tubig eh, excited??

Sayang tuition natin dito..!

No comments:

Post a Comment

THANK YOU!!!

comments